Kangal Köpeği

TARİHÇESİ VE KÖKENİ

     Kangal Çoban Köpeği’nin kökeni hakkında “rivayet” sayılabilecek bazı görüşler vardır. Ancak 11 Temmuz 2003‘te düzenlenen I.Uluslar Arası Kangal Köpeği Sempozyumunun sonuç bildirisinde “büyük Türk göçleri sırasında Türkistan’dan Anadolu’ya getirilen bir köpek ırkı “ olduğu kabul edilmiştir. Okumaya devam et

Kangal Tarihçesi

 İlçenin yerleşim tarihi oldukça eskidir. Anadolu tarihi ilk çağlardan beri medeniyetin beşiği olmuştur. Bir medeniyet yıkılırken yerine yeni bir medeniyet kurulmuştur.

    İlçe topraklarının Anadolunun içerisinde olması nedeniyle yıllarca yerleşim merkezi olduğu gibi kurulan devletler arasında sınır teşkil etmesinden dolayı müstahkem mevkii durumuna gelmiştir. İlk çağlardan kalıntılar, ilçenin dağlık bölümünü oluşturan kuzey kesimini oluşturmuştur. Köy Hizmetlerinin yol yapımında,Gençali köyü yakınlarında işlenmiş taşlar bulunmuştur. Hüyük (Tümülüs) adı verilen yığmaları ilçe merkezinde, Yukarıhüyük, Tilkihüyük,Bulak köyü ve Kavak’ta bulunmakta olup henüz güncelleştirilmediği için hangi döneme ait olduğu bilinmemektedir. Okumaya devam et